Wyciskanie biznesowych soków

Oprogramowanie ERP a filozofia Lean Production

Teoria Ograniczeń w planowaniu produkcji

Strefa ekspertów

Anna Węgrzyn
Kierownik projektu mHR EVO w BPSC
Błażej Migoń
Dyrektor ds. Rozwoju HR
Ireneusz Krak
Dyrektor Działu Systemów HR
Poznaj wszystkich